Hem

Välkommen till Stafsjö Bruksmuseum!

Medlem i arbetslivsmuseernas samarbetsråd ArbetSam.

Museet sett från baksidan med sin tillbyggnad som tillkom för att få plats med 24 punds kanonen under tak.
Museets entre, våren 2024. Här kom vattnet in till den gamla kraftstationen en gång i tiden. Vattentrycket från dom 14 meternas fallhöjd kunde bibehållas genom att vattnet leddes i en trätub som ni kan se på bilden.

Kraftverksbyggnaden när den stod klar 1914. Tuben är ansluten till generatorn så allt ser ut att vara klart för drift, Verkstäderna fick dock vänta tills 1916 innan de blev helt försedda med el.l